AFAD Sunumu - Tatbikat

Okulumuzda "Afet Nedir? "Korunma ve Baş etme Yöntemleri Nelerdir?" konulu bir sunum ve tatbikat

gerçekleştiren AFAD yetkilerine teşekkür ediyoruz.