Tam Öğrenme Modeli

Bu modelde öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Her öğrenci için ihtiyaca yönelik eğitim ortamı hazırlandığında bireysel öğrenme farklılıkları ortadan kalkar. Her gün son ders saati günlük tekrar yaptırılır ve öğrenciler eve sadece ertesi gün kullanacağı kitaplarını götürür.

 

Tam öğrenme modeli.png

Her üniteden sonra konu testi yapılır. konu testinde % 75 in altında başarı gösterenlere etüt yapılır. Etüt sonrası tekrar test uygulanır. % 75 in altında başarı gösterenler birebir eğitime alınır. Birebir sonrası başarısız olanlara video anlatımı yapılır. Başarısızlığın devamı halinde rehberlik servisi tarafından öğrenme stilleri Envanteri testi uygulanır.